SELAMAT DATANG di Website

Dr. LALU MULYADI

Web ini mempublikasikan tentang karya-karya ilmiah saya mulai dari tahun 2002 hingga sekarang. Karya ilmiah yang dipublikasikan, dibagi menjadi karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional, karya ilmiah yang dimuat dalam proseding, karya ilmiah yang berbentuk laporan ilmiah, dan karya ilmiah yang telah dicetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit serta laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

MOTTO :

Tujuan utama kehidupan ini adalah berbahagia ketika berada di alam dunia dan berbahagia ketika berada di alam akhirat. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada semua makhluk ciptaan TUHAN, agar engkau senantiasa di cintai oleh-NYA.

Tidak semua kebiasaan itu benar tetapi kebenaran itu perlu dibiasakan.